Přejít na obsah

Obchodní podmínky

Co se píše v obchodních podmínkách

Všeobecné obchodní podmínky jsou jedním ze základních ustanovení smluvního vztahu mezi dodavatelem elektrické energie a zákazníkem. Dovíte se v nich, co tvoří cenu elektrické energie, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jaké jsou naše i vaše práva a povinnosti a kdy máte právo od smlouvy odstoupit. O každé změně obchodních podmínek jsme povinni vás informovat.

Obchodní podmínky jsou důležitou součástí smluvního vztahu. Proto jsme pro vás připravili krátké shrnutí. Zde naleznete kompletní obchodní podmínky společnosti Nano Energies Trade (PDF) platné od 1. 6. 2019.

Obchodní podmínky pro Nano Energies Trade platné do 1. 6. 2019  si zobrazíte tady (PDF).

Cena elektřiny

Silová elektřina

Cena, kterou platíte za elektřinu má dvě základní složky, cenu za distribuci a cenu za silovou elektřinu. Cenu za silovou elektřinu určuje váš dodavatel (Nano Energies). Dodavatel má povinnost zveřejnit nový ceník nejpozději 30 dní před tím, než vejde v platnost. Obyčejně měníme ceny na začátku roku a nový ceník zveřejňujeme na našem webu 1. prosince. Pokud cenu zvýšíme a vy s tím nesouhlasíte, máte 3 měsíce na to od nás odejít.

Distribuce

Druhou položkou jsou regulované platby. Mezi ně patří systémové služby, poplatek za obnovitelné zdroje, nebo cena za distribuci, tedy paušální cena za to, že k vám vede kabel s elektřinou. Poplatek za distribuci platíte stejný za měsíc, kdy topíte a svítíte naplno, i měsíc, kdy vůbec nejste doma. Cenu za distribuci určuje Energetický regulační úřad a distribuční síť spravuje distributor (ČEZ, PRE, EON, nebo lokální distributor ve výjimečných případech).

Platební podmínky

Můžete si vybrat, jak často a kolik budete platit v zálohách za elektřinu. Je pouze na vašem rozhodnutí, zda chcete platit zálohu jednou měsíčně, čtvrtletně nebo jednou za rok. Výši záloh si nastavujete sami. My vám můžeme výši záloh upravit tak, aby lépe odpovídala vaší skutečné spotřebě.

Případné přeplatky a nedoplatky si mezi sebou vyrovnáme fakturou, kterou vám pošleme jednou za fakturační období. Fakturační období je období mezi dvěma odečty elektroměru a za běžných okolností trvá jeden rok. V případě, že něco na svém odběrném místě měníte, může v jednom roku proběhnout vícero fakturačních období. Naše faktury mají zpravidla splatnost 14 dní.

Platit za elektřinu u nás můžete inkasem, převodem, trvalým příkazem, SIPO platbou a složenkou. Přeplatky vám vrátíme buď na účet, složenkou, a nebo do záloh na další období.

Trvání a ukončení Smlouvy

Smlouva na dobu neurčitou

Většina Smluv, které jste s námi uzavřeli jsou smlouvy na dobu neurčitou. Takovou smlouvu máte právo kdykoliv vypovědět. Naše výpovědní lhůta trvá jeden kalendářní měsíc a začíná 1. dnem následujícího měsíce. Například, když smlouvu s Nano Energies vypovíte 15. ledna, nového dodavatele elektřiny budete potřebovat od 1. března.

Smlouva na dobu určitou

Některé naše smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou a takovou smlouvu můžete ukončit pouze v případě, že se stěhujete, ukončíte podnikání a podobně. V jiných případech nemáte vy ani my právo vypovědět smlouvu po dobu jejího trvání. Smlouva na dobu určitou se automaticky prodlužuje o rok a můžete ji vypovědět minimálně 20 dní před koncem její platnosti.